X
تبلیغات
زولا
زمان ثبت : دوشنبه 12 مرداد‌ماه سال 1388 در ساعت 06:49 ب.ظ
نویسنده : تبریزلی بهمن
عنوان : دربارهء شعار "مرگ بر روسیه" -یونس شاملی

این روزها بحث بر سر شعار "مرگ بر روسیه" که در اعتراضات خیابانی در تهران بر زبان مردم جاری شده به خارج از ایران نیز کشیده شده است. علت اساسی شعارهای اعتراضی علیه روسیه در شرایط کنونی به رسمیت شناختن احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم ایران است. اما بخشاً ریشه های این نارضایتی مردم از روسیه را بایستی در سیاستهای حمایتی آن کشور از استبداد مذهبی حاکم دانست. سیاستی که در آن روسیه جدا از منافع اقتصادی کلانش در ایران، از این کشور به مثابه ابزاری در معامله و معادلات سیاسی اقتصادی آن کشور با جهان غرب استفاده می کند.

بنابراین مطرح شدن شعار "مرگ بر روسیه" به غیر از موارد برشمردهء فوق از نقطه نظر جناحهای درونی رژیم نیز حائز اهمیت است. روسیه در سی سال گذشته خواه ناخواه متحد جمهوری اسلامی بوده است. چرا که روسیه یکی از رقبای اصلی امریکاست و ایران به واسطه استراتژی ضدآمریکائی اش خواه ناخواه در کنار روسیه و عملاً متحد او به حساب می آمده است. در عین حال همکاریهای دوجانبه اقتصادی و عقد قراردادهای کلان در عرصه تکنولوژی اتمی و بویژه تجهزات نظامی با روسیه توسط ایران، عمق رابطه ایران با روسیه را نشان میدهد.  

اما بعد از اعلان نتایج انتخابات و به رسمیت شناختن احمدی نژاد توسط روسیه و دو شقه شدن رژیم به تدریج منافع جناههای مختلف را نیز در معرض تغییر و دگرگونی قرار داد. اولا موضع روسیه در به رسمیت شناختن احمدی نژاد در واقع به تضعیف جناح اصلاح طلب به رهبری میرحسین موسوی می انجامید و طرفداران وی را به موضع اعتراض علیه روسیه می کشاند. از سوی دیگر مطرح شدن شعار "مرگ بر روسیه" از سوی طرفداران جناح اصلاح طلب، در واقع موضع جدید این جناح را در قبال سیاستهای روسیه نشان میدهد و موجبات جلب حمایت دولتهای غربی را از جریان اصلاحات در ایران فراهم می سازد.

زاویه دیگر تجربه و نگرش بخش بزرگی از مردم ایران یعنی ملیتهای غیرفارس ایران نسبت به روسیه است.  روسیه یکی از آن کشورهایست که نه تنها به حقوق ملی ملیتها ساکن آن کشور احترام نمی گذارد، بلکه حتی خشن ترین سیاستها را در قبال چچن ها، که واقعا سمبل یک مقاومت دلیرانه در مقابل توهش روسیه هستند، اعمال کرده است.

ممکن است از زوایه نگاه چپ افراطی و یا گرایشاتی از این نوع، شعار "مرگ بر روسیه" راست روی تلقی کنند. آما به نظر میرسد که رئالیسم سیال در درک معادلات سیاسی کنونی از مرز یک برخورد شابلونیزه با مسائل سیاسی گذر کرده  و ضرورتهای تاکتیکی و استراتژیک را معیار نزدیکی و یا دوری به یک کشور بحساب می آورد، برخورد اعتراضی به مداخله حمایت گرایانهء روسیه نسبت به استبداد سیاسی و آپارتایدی زبانی حاکم بر ایران را برنمی تابند. 

بایستی یادآور شد که هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه هفتهء گذشته از دادن شعار "مرگ بر چین" توسط نمازگزاران منانعت بعمل آورد. این در حالی است که روسیه در قصابی خلق مسلمان چچن و چین در کشتار ایغوقورهای مسلمان ترک از هیچ قصاوتی فروگذاری نکرده اند. اما جمهوری اسلامی در مقام به اصطلاح یک دولت مذهبی و مسلمان، در مقابل قصاوتهای این دولتها علیه مسلمانان آن کشورها واکنش قابل ذکری از خود نشان نداده است.
 

سایت تریبون